Sức khỏe online

bao dong xet nghiem 67 nguoi o ha noi thi 31 nguoi ton du thuoc bao ve thuc vat trong mau Báo động: Xét nghiệm 67 người ở Hà Nội thì 31 người tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong máu

Chỉ xét nghiệm nồng độ thuốc bảo vệ thực vật trong máu, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường phát hiện đến 31/67 người ở mức nguy cơ...